nguyenkhaihoancom

  • Website

    https://nguyenkhaihoan.com/

  • Description

    Nguyễn Khải Hoàn - Chuyển đổi số trong kinh doanh bất động sản đang là cơ hội và thách thức cho các nhà đầu tư trong giai đoạn bùng nổ CNTT #nguyenkhaihoan Địa chỉ: Chung cư Rich Star 1, Số 278 Tô Hiệu, Phú Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000 Phone: +84 3898358442

Comparisons


This member did not publish any comparison yet.

Latest activity