SocialCompare
Link
Raspberry Pi BRaspberry Pi A+Raspberry Pi 2Raspberry Pi ZeroRaspberry Pi 3Raspberry Pi Zero WRaspberry Pi Zero WHRaspberry Pi 3 B+Raspberry Pi 3 Model A+Raspberry Pi 4 BRaspberry Pi 4 B 8GB
Image
Release dateFeb. 15th 2012 Nov. 10th 2014 Feb. 1st 2015 Nov. 30th 2015 Feb. 29th 2016 Feb. 28th 2017 Jan. 12th 2018 Mar. 14th 2018 Nov. 15th 2018 Jun. 24th 2019 May 28th 2020
Price$ 35$ 35$ 35$ 5$ 35$ 10$ 15$ 35$ 25$ 35$ 75
RAM256 MB256 MB1 GB512 MB1 GB DDR2512 MB512 MB1 GB DDR2512 MB DDR21 GB , 2 GB, 4 GB, 8GB LPDDR48 GB LPDDR4
USBYes 2x USB 2.0Yes 1x USB2.0Yes 4x USB2.0Yes 1x micro OTGYes 4x USB2.0Yes 1x micro OTGYes 1x micro OTGYes 4x USB2.0Yes 1x USB 2.0Yes 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTGYes 2x USB3.0 + 2x USB2.0 + USB-C OTG
EthernetYes 10/100MNoYes 10/100MNoYes 10/100MNoNoYes Gigabit - Over USB 2.0NoYes GigabitYes Gigabit
HDMI portYesYes full HDMIYes full HDMIYes mini HDMIYes full HDMIYes mini HDMIYes mini HDMIYes full HDMIYes full HDMIYes 2x micro HDMIYes 2x micro HDMI
SD/MMCYes SD, SDHC and SDXC up to 2TBYes microSDYes microSDYes microSDYes microSDYes microSDYes microSDYes microSDYes microSDYes microSDYes microSD
Power Over EthernetNoNoNoNoNoNoNo- with PoE HatNo- with PoE Hat- with PoE Hat
Wi-Fi- Via USB dongleNoNoNoYes 802.11nYes 802.11nYes 802.11nYes 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/acYes 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/acYes 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/acYes 2.4GHz and 5GHz 802.11 b/g/n/ac
Power sourcesmicroUSB or GPIOmicroUSB or GPIOmicroUSB or GPIOmicroUSB, GPIOmicroUSB or GPIOmicroUSB, GPIOmicroUSB or GPIOmicroUSB, GPIOmicroUSB, GPIOUSB-CUSB-C