SocialCompare
Link
clickmeetingBlueJeans MeetingszoomSarv WAVEMicrosoft TeamsJitsi MeetGoToGoogle MeetCisco Webex Business
Websiteclickmeeting.combluejeans.com/...zoom.ussarv.commicrosoft.com/...meet.jit.sigoto.comgoogle.comwebex.com
Participant Capacity Maximum100012510001000300~50250250200
Viewer Capacity Maximum10,00020,000
meeting duration Maximum (hours)limitlesslimitless24limitless24
LisenceProprietaryProprietaryOpen-SourceProprietary
Linux- PartialYesYesYes
MacOSYesYesYesYes
WindowsYesYesYesYes
ChatYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Private chatYesYesYesYesYes
Desktop sharingYesYesYesYesYesYesYesYesYes
WhiteboardYesYesYesYesNo
File UploadYesYesYesYesYesYes
Co-BrowsingYesYesNo
Mobile DeviceYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Breakout RoomsYesYesYesYes- Third party softwareNoYes
Security AccessYesYesYesYesYes
Encrypted CommunicationYesYesYesYesYesYesYesYesYes
host meeting from mobileYesYesYesYesYes
attend meeting from mobileYesYesYesYesYesYesYesYes
Cloud BasedYesYesYesYesYesYesYesYesYes
RecordingYesYesYesYesYes- Third-party softwareYesYesYes
Dial-InYesYesYesYesYesYesYes
Multi-Language UIYesYesYes- Unknown
Details ReportsYesYesNoYesYesNo
RTMP Video EndpointNoYesNo
Polls and surveysYesYes
Real time chat translationYes
automatic transcriptsYesYesYes
Email invitationsYesYes
SMS InvitationsYes
Q&AYes
Virtual backgroundYesYes
EmbedableYesYes
WhatsApp IntegrationNoNoYesNo
Developer APIYes
Payment integrationYes
Like
0
0
0
0
0
0
0
0
0