BlueJeans MeetingsCisco Webex BusinessclickmeetingGoogle MeetGoToMeetingJitsi MeetMicrosoft TeamsSarv WAVEzoom
Websitehttps://www.bluejeans.com/products/meetingshttps://www.webex.com/https://clickmeeting.comhttps://meet.google.com/https://www.gotomeeting.com/https://meet.jit.si/https://www.microsoft.com/microsoft-teams/https://wave.sarv.com/https://zoom.us/
Participant Capacity Maximum1252001000250250~5030010001000
Viewer Capacity Maximum1000020000
meeting duration Maximum (hours)limitless24limitlesslimitless24
LisenceProprietaryOpen-SourceProprietaryProprietary
LinuxYesYesYes- Partial
MacOSYesYesYesYes
WindowsYesYesYesYes
ChatYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Private chatYesYesYesYesYes
Desktop sharingYesYesYesYesYesYesYesYesYes
WhiteboardYesYesNoYesYes
File UploadYesYesYesYesYesYes
Co-BrowsingNoYesYes
Mobile DeviceYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Breakout RoomsYesYesYesNo- Third party softwareYesYes
Security AccessYesYesYesYesYes
Encrypted CommunicationYesYesYesYesYesYesYesYesYes
host meeting from mobileYesYesYesYesYes
attend meeting from mobileYesYesYesYesYesYesYesYes
Cloud BasedYesYesYesYesYesYesYesYesYes
RecordingYesYesYesYesYes- Third-party softwareYesYesYes
Dial-InYesYesYesYesNoYesYes
Multi-Language UIYes- UnknownYesYes
Details ReportsYesYesNoYesYesNo
RTMP Video EndpointNoYesNo
Polls and surveysYesYes
Real time chat translationYes
automatic transcriptsYesYes
Email invitationsYes
SMS InvitationsYes
Q&AYes
Virtual backgroundYesYes
EmbedableYesYes
WhatsApp IntegrationNoNoYesNo
Developer APIYes
Payment integrationYes