Alternativas a Todoist

Internet > Pratique
0
2020-01-13 19:08:26
TickTickGqueuesToodledoNirvana HQRememberTheMilkAsanaOraNozbeHey SpaceWrikeAny.do
URLhttps://ticktick.com/#q/all/taskshttps://www.gqueues.com/https://www.toodledo.com/https://nirvanahq.com/https://www.rememberthemilk.com/https://asana.com/eshttps://ora.pm/https://nozbe.com/es/https://hey.space/https://www.wrike.com/https://www.any.do/
Precio anual28 USD36 USD36 USD29 USD40 USD419 EUR52 USD84 EUR60 USD36 USD
Tmetric (compatibilidad)NonNonNonNonNonOui- IntegradoNonNon TimeCampOuiNon
NotasPensada para EquiposTipo trello con chat
Capturar
Capturar en ChromeOui Extensión- Extensión (Pro)OuiNonNon- No funcionaNon- Solo URLNonNonOui
IFTTT (o Capturar por email)Oui EmailOui EmailOuiOuiOuiOui- Por proyectoOui EmailNonNon- do@any.do
IntegromatNonNonOuiNonNonOuiNonNonNonOuiNon
Organizar
AreasOui CarpetasOui CarpetasNonOuiNonNon- CarpetasNon- WorkspacesOuiNon
Filtros (Listas Inteligentes)- ProOui- Búsquedas (Pro)- Nativos GTDOuiNon- Limitado- TemporalNonNon
Plantillas (o Copiar proyecto)Oui DuplicarOui DuplicarNonNonNonOui AmbasOuiOui- Copiar listaNon
Propiedades
EtiquetasOuiOuiOuiOuiOuiOuiOui- ContextosOuiOui
PrioridadesOui- OrdenOuiNonOuiOuiNon Etiquetas- Si/NoNonNon
RecurrenciaOuiOuiOuiOuiOuiOui- ProOuiOui- Pro
Inclure
  • 2020-01-13 07:18:51
    2020-01-13 19:08:26
  • Pratique
    English
  • Non listé
  • Creative Commons License CC-BY-SA 3.0 / GNU FDL
    Gérer les sauvegardes