Baby 0 - 13 kg

0
2013-11-24 17:50:06
Compare Pebble vs Cabrio Fix vs Citi SPS vs Aton 3 vs Aton 2 vs Aton vs Aton Basic
Aton 2AtonAton 3Aton BasicCabrio FixCiti SPSPebbleBaby Safe Plus SHR IIBaby Safe plus II
MarkeCybexCybexCybexCybexMaxi CosiMaxi CosiMaxi CosiRömerRömer
Preis139.99 EUR108.8 EUR169.99 EUR90.9 EUR169.99 EUR79.9 EUR189.9 EUR149.9 EUR129.9 EUR
Bild
Gewicht3,7 kg3,5 kg4,8 kg2,9 kg3,5 kg3,5 kg4,8 kg3,9 kg3,9 kg
Kaufen
Adapter KinderwagenYesYesYesYesYesNoYesYesYes
Gurtsystem3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt
Anschnallfunktion3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt3-Punkt-Gurt5-Punkt-Gurt5-Punkt-Gurt
Iso-FixYesYesYesNoYesNoYesYesYes
Iso-Fix-BasisAton Base, Aton Base-FixAton Base, Aton Base-FixAton Base, Aton Base-FixkeineFamiliy Fix Basis, Easy Base 2 BasiskeineIso-Fix, Familiy Fix Basis, Easy Base 2 BasisBaby Safe Beltet Base, Baby-Safe Isofix BaseBaby Safe Beltet Base, Baby-Safe Isofix Base
FlugzeugzulassungNoNoNoNoNoYesYesNoNo
SonnenverdeckSonnendachSonnendachCabriosonnendach XXLjajamit KlettverschlussSonnensegel mit Gummilaschen zum Verstauenmit 50+ UV-Schutzmit 50+ UV-Schutz
verbesserter SeitenaufprallschutzYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Hoehenverstellbarer GurtYesYesYesNoYesYesYesYesYes
Hoehenverstellbare KopfstuetzeNoNoYesNoNoNoYesYesYes
Gesamtbewertung5.0 1 rating4.0 1 rating5.0 1 rating3.0 1 rating4.0 1 rating3.0 1 rating5.0 1 rating5.0 1 rating4.0 1 rating
Kundenbewertung 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Embed
 • 2013-03-22 21:31:39
  2013-11-24 17:50:06
 • English
 • Compare Pebble vs Cabrio Fix vs Citi SPS vs Aton 3 vs Aton 2 vs Aton vs Aton Basic
 • Public
  Public
 • Creative Commons License CC-BY-SA 3.0 / GNU FDL
  Manage backups

Comments

Leave a comment

Register Sign in