برامج الادارة المالية الشخصي

Services > Finance
0
2021-01-19 05:52:25
Cash organizerPocketSmithcashcontrolFreeAgentXeroclearcheckbookInExGoodbudgetFinance41jorttcheqbookbkperkashoozipbooks
Last update2016-02-17 21:58:082016-02-17 19:30:212016-02-17 21:44:402016-02-17 19:42:092016-02-17 19:42:092016-02-17 19:43:412016-02-17 21:55:452016-02-17 21:58:082016-02-17 21:40:572016-02-17 21:37:492016-02-17 22:12:522016-02-17 22:15:372016-02-17 21:43:272016-02-17 22:20:00
Like 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Websitehttp://www.cashorganizer.com/https://www.pocketsmith.com/http://www.cashcontrolapp.com/http://www.freeagent.com/http://www.xero.com/accounting-software/https://www.clearcheckbook.comhttps://www.inexfinance.com/https://goodbudget.comhttps://finance41.com/https://www.jortt.nl/http://cheqbook.com/https://www.bkper.comhttps://www.kashoo.comhttp://zipbooks.in/
Latest versionaug 2014dec 2015febr 2015sept 2013febr 2016febr 2016nov 2014nov 2013april 2013nov 2015jan 2016febr 2016mrt 2015aug 2014
Pricing
Free planNo trialYes short historyYes not much reports- 30 days- trialYesYesYes 1 account / bankYes 3 transactions per day- Alleen fakturen sturenNo trialNo trialNo trial
Starting price24 USD pm10 USD pm5 USD pm24 USD19 USD pm2 USD pm10 USD pm (first year)13 USD pm
Price5 USD pm24 USD pm39 USD multi-currency4 USD pm3.5 USD pm5 USD pm2.5 USD pm25 EUR pm20 USD pm 1 company130 USD p year85 EUR p.yr
Popularity
Social popularity2.0 1 rating3.0 1 rating4.0 1 rating0 no rating0 no rating3.0 1 rating1.0 1 rating0 no rating3.0 1 rating4.0 1 rating0 no rating0 no rating0 no rating0 no rating
Active forum1.0 1 rating0 no rating0 no rating0 no rating0 no rating5.0 1 rating0 no rating4.0 1 rating0 no rating0 no rating0 no rating0 no rating0 no rating0 no rating
Active news/social0 no rating5.0 1 rating4.0 1 rating0 no rating0 no rating5.0 1 rating2.0 1 rating0 no rating0 no rating5.0 1 rating0 no rating0 no rating0 no rating0 no rating
Latest newsmay 2014febr 2016sept 2015jan 2016mei 2014dec 2015
Latest forumjuly 2013no forum foundno forum foundfebr 2016dec 2015no forum found
Latest social updatesep 2015febr. 2016febr 2016jan 2016april 2015dec 2015febr 2016
Embed
  • 2021-01-19 05:52:25
    2021-01-19 05:52:25
  • Finance
    English
  • Unlisted
  • Creative Commons License CC-BY-SA 3.0 / GNU FDL
    Manage backups

Comments

Leave a comment

Register Sign in